Kdo je dula

Práce porodní duly patří mezi odborné nezdravotnické pomáhající profese. Dula provází ženu těhotenstvím, porodem a poporodním obdobím. Poskytuje emocionální podporu a informace. Pokud si to žena přeje, dula s ní zůstává po celou dobu porodu, povzbuzuje a podporuje ji, vytváří příjemné a vhodné prostředí pro porod, pomáhá s uvolněním a úlevou od bolesti pomocí nejrůznějších relaxačních technik. Rodící ženě může dodávat klid také jen svou tichou přítomností.

Dula je připravena být oporou každé ženě, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu nebo se porod jakkoliv vyvine. Pokud ženu doprovází také partner, příbuzná nebo kamarádka, pak se dula stává oporou též pro tyto osoby rodičce blízké.

Dula vnímá těhotenství, porod a šestinedělí jako jedeno z nejdůležitějších období v životě ženy. Uvědomuje si, že způsob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, dlouhodobě ovlivňuje celou společnost. Rozumí fyziologii porodu i potřebám rodící ženy a rodícího se dítěte. Zná rodičku i její přání a představy o porodu. Vytváří zázemí a příjemnou atmosféru, ve které se žena může uvolnit a plně se soustředit na samotný porod.

 • poskytne psychickou a emocionální podporu v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • nabídne kvalitní informace opřené o nejnovější vědecké výzkumy, doporučí literaturu
 • pomůže s ujasněním priorit
 • připraví ženu na porod formou individuálních konzultací nebo skupinových kurzů
 • pomůže s přípravou porodního přání a výběrem porodnice
 • poskytne informace o životosprávě v těhotenství, v šestinedělí a během kojení
 • bude vám k dispozici v těhotenství, v průběhu celého porodu i v šestinedělí
 • během porodu pomůže při hledání vhodné polohy, s uvolněním pomocí nejrůznějších relaxačních technik
 • pomůže s komunikací se zdravotníky
 • bude oporou také pro partnera a rodinu
 • poskytne informace a odbornou podporu a pomoc při kojení
 • podpoří ženu v kontaktu s jejím děťátkem
 • předá zkušenosti s péčí o miminko a třeba i se správným nošením dítěte, využitím moderních látkových plen, bezplenkovou komunikační metodou...
 • podpoří rodinu v nelehké životní situaci, například při ztrátě dítěte
 • v případě potřeby poskytne kontakty na další odborníky - porodní asistentku, psychoterapeuta, krizové centrum...

Podpora duly u porodu zajišťuje: 

 • o 45 % méně porodů ukončených císařským řezem 
 • o 25 % kratší doba trvání porodu v průměru
 • o 15 % procent vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu
 • o 34 % nižší míra klešťových porodů 
 • o 50 % menší potřeba použití umělého oxytocinu ke stimulaci porodu 
 • o 31 % nižší míra užití analgezie

Výsledky studie z roku 1999 ( M. H. Klaus, J. H. Kennell, P. H. Klaus: Porod s dulou, 2004)